سامانه مدرسه هوشمند پویان

 جستجو در سایت
 تولد همکاران
 همراهان ما

?شکر و سپاس خدای کریم را

اعلام نتایج ۲۹ دوره کنگره قرآنی سمپاد

راهیابی دانش آموز پرتلاش
علی فهیمی فر
به مرحله قطب، بیست و نهمین کنگره قرآنی سمپاد بخش شفاهی پسران. با آرزوی موفقیت برای ایشون 

(قابل ذکر است که، نفرات اول و دوم به مرحله قطبی راه می یابند)


تاریخ انتشار: 1403/04/07

 پانل ورود کاربران

 متولدین هفته
 خدا را بسیار یاد کنید
 دانش آموز ممتاز