سامانه مدرسه هوشمند پویان

 جستجو در سایت
 تولد همکاران
 همراهان ما
 ویژه
carousel 1
1401/12/13 :: محمد تاج افروز-رتبه اول انشای نماز شهرستان
محمد تاج افروز-رتبه اول انشای نماز شهرستان لینک دانلود ... [مشاهده]
carousel 1
1401/12/13 :: رتبه اول کارسوق شیمی هشتم
رتبه اول کارسوق شیمی هشتم لینک دانلود ... [مشاهده]
carousel 1
1401/12/07 :: برگزیدگان مسابقات قرآن دانش آموزی
برگزیدگان مسابقات قرآن دانش آموزی لینک دانلود ... [مشاهده]
carousel 1
1401/12/06 :: کسب مقام در مسابقات شنای مدارس کاشان
کسب مقام در مسابقات شنای مدارس کاشان لینک دانلود ... [مشاهده]
carousel 1
1401/12/02 :: کسب مدال طلای مسابقات بدمینتون
کسب مدال طلای مسابقات بدمینتون لینک دانلود ... [مشاهده]
carousel 1
1401/12/02 :: کسب رتبه اول شهرستان در حفظ 5جزء قرآن توسط دانش آموز سالار ملکی
کسب رتبه اول شهرستان در حفظ 5جزء قرآن توسط دانش آموز سالار ملکی لینک دانلود ... [مشاهده]
carousel 1
1401/11/16 :: بازدید 80نفر از دانش آموزان از پارک علم وفناوری دانشگاه کاشان-پنج شنبه 13بهمن1401
بازدید 80نفر از دانش آموزان از پارک علم وفناوری دانشگاه کاشان-پنج شنبه 13بهمن1401 لینک دانلود ... [مشاهده]
 
معرفی کادر آموزشی
معرفی کادر آموزشی جهت نمایش در سایت
علی اکبری مقدم
علی اکبری مقدم روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه دوشنبه ...مشاهده ی مطلب 
ناصر ابوالحسنی
ناصر ابوالحسنی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه سه شنبه ...مشاهده ی مطلب 
علی هاشمی
علی هاشمی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه یکشنبه دوشنبه ...مشاهده ی مطلب 
علی اکبر زاهدی عبدالهادی
علی اکبر زاهدی عبدالهادی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه ...مشاهده ی مطلب 
محمداسماعيل دانشمند
  محمداسماعيل دانشمند روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: چهارشنبه     ...مشاهده ی مطلب 
ميلاد اكبرنژاد
  ميلاد اكبرنژاد روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه چهارشنبه     ...مشاهده ی مطلب 
سيدمهدي بازاري
  سيدمهدي بازاري روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه سه شنبه     ...مشاهده ی مطلب 
محمد عباس پور
  محمد عباس پور روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه     ...مشاهده ی مطلب 
مسعود واثقی
  مسعود واثقی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه دوشنبه چهارشنبه     ...مشاهده ی مطلب 
احمدعلی دهقانی
  احمدعلی دهقانی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه دوشنبه     ...مشاهده ی مطلب 
عباس شریفی
  عباس شریفی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: سه شنبه چهارشنبه     ...مشاهده ی مطلب 
امیرحسین حکمت پور
  امیرحسین حکمت پور روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه     ...مشاهده ی مطلب 
محسن فتحی پناه
  محسن فتحی پناه روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه     ...مشاهده ی مطلب 
عباس مقصود
  عباس مقصود روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: دوشنبه     ...مشاهده ی مطلب 
سید مرتضی میرزایی
  سید مرتضی میرزایی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: دوشنبه سه شنبه     ...مشاهده ی مطلب 
حسین زارع میدان امیری
  حسین زارع میدان امیری روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: سه شنبه     ...مشاهده ی مطلب 
سیدمرتضی میرحسینی آرانی
  سیدمرتضی میرحسینی آرانی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه سه شنبه     ...مشاهده ی مطلب 
حسین غفوری
  حسین غفوری روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: یکشنبه چهارشنبه     ...مشاهده ی مطلب 
محمد تقی ذوالفقاری
  محمد تقی ذوالفقاری روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: دوشنبه     ...مشاهده ی مطلب 
رسول رحیمی
  رسول رحیمی روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه سه شنبه     ...مشاهده ی مطلب 
تقی نیک روش
  تقی نیک روش روزهایی که در آموزشگاه حضور دارند: شنبه دوشنبه     ...مشاهده ی مطلب 
 پانل ورود کاربران

 متولدین هفته
 خدا را بسیار یاد کنید